قیمت چاپ افست

نوع خدمات چاپقیمت به تومان مدت زمان تحویل
کارت ویزیت براق یک رو46/000 2 روز کاری
کارت ویزیت مات یک رو46/000 2 روز کاری
کارت ویزیت براق دو رو54/000 2 روز کاری
کارت ویزیت مات دو رو54/000 2 روز کاری
کارت ویزیت کتان امباس یکرو60/000 6 روز کاری
کارت ویزیت کتان امباس دورو62/000 6 روز کاری
کارت ویزیت نویووی یکرو46/000 6 روز کاری
کارت ویزیت نویووی دورو54/000 6 روز کاری
کارت ویزیت سوسماری یکرو 52/000 7 روز کاری
کارت ویزیت سوسماری دورو58/000 7 روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق دورگرد 70/000 6 روز کاری
سلفون مات دورگرد 70/000 6 روز کاری
لیبل سلفون براق 51/000 6 روز کاری
لیبل بدون روکش51/000 6 روز کاری
لمینت براق فوری 148/000 2 روز کاری
لمینت براق140/000 7 روز کاری
لمینت مات 205/000 5 روز کاری
لمینت برات ویزیتی108/000 10 روز کاری
لمینت مات ویزیتی 160/000 16 روز کاری
لمینت براق مربع98/000 7 روز کاری
لمینت براق دایره ای 98/000 11 روز کاری
لمینت مات مربع114/000 10 روز کاری
لمینت براق دو لب گرد 145/000 10 روز کاری
لمینت مات دو لب گرد204/000 10 روز کاری
لمینت برجسته 140/000 6 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی115/000 11 روز کاری
لمینت برجسته مربع 100/000 11 روز کاری
سلفون مات برجسته دورگرد110/000 15 روز کاری
لیبل شیشه ای 265/000 20 روز کاری
لیبل سی دی 355/000 7 روز کاری
برچسب اموال تک رنگ مشکی 170/000 5 روز کاری