اطلاعات پروژه:

doodle-1

توضیحات پروژه:

پروژه دارای دکوراهای متحرک و با برامدگی های متعدد می باشد.

بیشتر دکور ها چند تیکه می باشند.

سکوها نیز شامل نصب استیکر شده است.

طراحی توسط تیم برنامه تلویزیونی بوده و چاپ و نصب با مجموعه کوروش پرینت بوده است .