اطلاعات پروژه:

 • پروه صفر تا صد تبلیغات محیطیدسته بندی:
 • 06 خرداد 1393تاریخ:
 • پیمانکاران وقتمشتری:
doodle-1

توضیحات پروژه:

ما به خود می بالیم که در رزومه خود همکاری بسیار طولانی مدت و خوبی را با کارخانه دومینو داشته ایم.

پروژه دومینو بالغ بر 850 هزار متر مربع کار استیکر و بیش از 5 هزار متر مش بوده و در کل پروژه هیچ شرکت دیگر با ما همکاری نداشته و تمام پروژه صفر تا صد توسط تیم کوروش پرینت انجام شده ، قابل ذکر است که چاپ توسط پیمانکار اصلی انجام شده و با نظارت مجموعه کوروش پرینت به تیم آماده سازی تحویل می گردید.

 • ابعاد زنی
 • ری سایز
 • آماده سازی چاپ
 • چاپ
 • برش کاری
 • مسیر بندی
 • حمل و نقل خود مجموعه
 • پاک سازی و آماده سازی زیر ساخت
 • نصب
 • مستند سازی
 • بازرسی از کار های صورت گرفته
 • تهیه گزارش جهت بازدید نماینده شرکت