اطلاعات پروژه:

doodle-1

توضیحات پروژه:

سفارش انجام شده در حدود 1430 متر چاپ و نصب استیکر و مش بوده و آدرس و سایز ها توسط شرگت آروما به مجموعه کوروش پرینت تحویل داده شده است.