چرا تبلیغات محیطی ؟

 

تبلیغات محیطی یک روش عالی برای دست یابی به افراد در مکان های زندگی، کار و بازی آنهاست.

تبلیغات محیطی در ذهن مخاطب ماندگار می شود

تبلیغات محیطی

هرگز خاموش نمی شود.

تبلیغات محیطی

قابل رد کردن نیست .

تبلیغات محیطی

بیننده کنترلی برای تغییر آن ندارد.

تبلیغات محیطی

در طولانی مدت باعث شناخت بهتر از برند شما خواهد شد.

تبلیغات محیطی

بدون محدویت زمانی در تمام شبانه روز به نمایش در می آید.

تبلیغات محیطی

هزینه تمام شده بسیار پایین بین تبلیغات ها دارد.

کیفیت خدمات ما

طراحی طرح لارج فرمت
طراحی طرح لارج فرمت ۹۳%
ابعاد زنی
ابعاد زنی ۹۹%
برش زنی متریال
برش زنی متریال ۹۹%
ری سایز
ری سایز ۹۹%
کیفیت چاپ
کیفیت چاپ ۹۷%
نصب نهایی
نصب نهایی ۹۹%

برخی از نمونه کارهای نصب شده