رفع مشکل عدم ارسال پیامک اینستا گرام

به تازگی مشکلی در ایسنتاگرام پیش آمده و برای ورود به اینستاگرام از شما کد تایید درخواست میشه که برای یکسری از دوستان ارسال نمیشه و مشکل ورود به صفحه شخصی خود را دارند.
برای اینکه این مشکل رو حل کنید 2 راه دارید .
1 – شماره تلفن خود را عوض نمایید.
2 – محدودیت ارسال پیامک تبلیغاتی خود را برای یک روز لغو کنید .
متاسفانه پیامک اینستا برای خط های که دارای لغو پیامک های تبلیغاتی هستند ارسال نمی شود.